Leonbergers show results

Home Shows Kennels Search  

List all kennels!
Bavaruki
J. Jones
 
  Name Born
Bavaruki Akalanka
Bavaruki Care Bear From Arcanine 14/08/2005
Bavaruki Darling Denzel
Bavaruki Dishy Diesel at Jantonely 03/11/2005